delvo_logo_bu.png

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1. プロモーションビデオ

V1im.png

2. スタートアップ

V2im.png

3. 基本操作説明

V3im.png

4. SOFT締め

V4im.png

5. HARD締め

V5im.png

6. FSTN-T ねじ込みタイマ

V6im.png(HARD締め設定のみ)

7. 4つの作業チャンネル

V7im.png

8. カウント機能

V8im.png